Registrácia

Registrácia

Pre registráciu na 1.ročník Cyklistického maratónu Zeleneč 2019 vyplňte prihlasovací formulár.  Registrácia bude platná až po pripísaní štartovného na účet organizátora. Registrácia je možná do 4.júla 2019.

Link na registračný formulár:

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ. PROSÍME ÚČASTNÍKOV, KTORÍ MAJÚ V ZOZNAME PRIHLÁSENÝCH PRI SVOJOM MENE SLOVÁ V PROCESE, ABY ŠTARTOVNÉ UHRADILI PRI REGISTRÁCII V DEŇ PODUJATIA. ĎAKUJEME.

Číslo účtu organizátora: 0045542938/0900

Variabilný symbol: 05072019

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko platiaceho účastníka podujatia, aby bolo možné spárovať platbu s registráciou účastníka.

Účet vo tvare IBAN: IBAN SK55 0900 0000 0000 4554 2938